Download algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Beautychick mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief
binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Producten bestellen
Al onze artikelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën die je kan selecteren in het menu.  Vervolgens kan je deze artikelen toevoegen aan je winkelwagentje.   Wanneer al je gewenste artikelen zijn toegevoegd aan je winkelwagentje kies je voor "Betaal". Vervolgens dien je uw gegevens op te geven waardoor wij deze bestelling kunnen verwerken.
Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen BEAUTYCHICK, de leverancier (0476/422 490), bij wie je via deze website producten bestelt, en jezelf, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer je, nadat je via deze website één of meerdere producten hebt besteld en van BEAUTYCHICK langs elektronische weg de orderbevestiging van jouw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor jou toegankelijk is.
Aanbiedingen, acties en promoties
Alle aanbiedingen, acties en promoties op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. BEAUTYCHICK beschikt over voldoende voorraad voor de duur van de promotie. Is ondanks alles het product toch uitgeput dan zal er een bestelling geplaatst worden bij de fabrikant of geheel vrijblijvend een gelijkwaardig product aangeboden worden. Indien een product niet meer voorradig is of niet meer te verkrijgen is wordt u via elektronische weg verwittigd.
Betalingsmethoden
BEAUTYCHICK accepteert de volgende betalingsmethoden:
•          Via overschrijving op het ING rekeningnummer 363-0011097-79  BEAUTYCHICK
(Nathalie Vergucht), Klaproosstraat 20 8930 Menen Belgium
België BIC-code : BBRU BE BB   IBAN-nummer : BE58 3630 0110 9779  Land : BELGIUM
•          Via       Maestro, VISA, Mastercard
 
Afhaling & Verzendingskosten
Afhaling
Je kan de producten ook kopen of afhalen bij Instituut Essentiel  op het adres Klaproosstraat 20 8930 Menen, zo betaal je uiteraard geen verzendkosten. Dit kan elke dag op afspraak, behalve op woensdag en zondag.
Al de op de site genoemde tarieven zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
Verzendkosten
De administratie- en verzendkosten per bestelling zijn voor Belgie 6,40 Euro en voor Nederland, Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg  12,90 Euro.  Verzending naar andere landen kan op aanvraag via email. Mocht het zo zijn dat een bestelling in 2 delen verzonden moet worden (bijv. i.v.m. langere levertijd) dan komen de verzendkosten voor de nalevering voor onze rekening. Verzendingen boven 50.00 Euro zijn gratis in België.
Verzending en betaling
Op onze site werken wij uitsluitend met vooruitbetaling. Verzending onder rembours doen wij niet vanwege de hoge verzendkosten. Verzending van de producten geschiedt op de dag na het ontvangen van de betaling en indien voorradig. Indien wij een product niet op voorraad hebben nemen wij contact met u op over de mogelijke levertijd. De normale levertijd voor Belgie bedraagt 2 tot 3 werkdagen. Voor andere landen kan dit 7 werkdagen bedragen.
Garantie
Wij verpakken onze producten zorgvuldig. Indien de producten tijdens het verzenden toch beschadigd zijn, dan verzoeken wij  per email contact met ons op te nemen.
Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief 21%BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
Levering
De levering van de door jouw bestelde producten vindt plaats door bPost. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. BEAUTYCHICK zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren.
 
Ruilen en herroepingrecht
Bij afhaling of bij levering ben je verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ruilen en teruggave is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product. Het is mogelijk om je geld terug te krijgen, het artikel om te ruilen of terug te geven. De producten dienen ongebruikt terug gestuurd te worden en in de staat van aankoop te verkeren, in hun originele verpakking.. Dan zal uitsluitend de aankoopprijs van het product  vergoed worden minus de gemaakte verzendkosten.
Eigendomsvoorbehoud
BEAUTYCHICK behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor zolang het door de koper ter zake verschuldigd bedrag niet volledig is voldaan.
Reclamatie
BEAUTYCHICK is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt  zal BEAUTYCHICK het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
Afbeeldingen en productbeschrijving
De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten. Als een artikel niet voldoet aan de productbeschrijving en/of afbeelding kan je het artikel  retour zenden.
Leveringsplicht en fraudebestrijding
Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo'n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt aangerekend. Daarnaast besteden wij bijzonder veel aandacht aan de bestrijding van credit-card-fraude en andere vormen van fraude. Helaas kan dit de uitvoering van uw order soms vertragen. Wij zullen echter altijd een betalingsvorm aanbieden waarmee wij uw order snel kunnen versturen. Wij vragen je begrip voor dit beleid. Over de wijze waarop wij onze orders en betalingen controleren kunnen we helaas geen mededelingen doen.
Beperking van aansprakelijkheid
De verkoop van producten van BEAUTYCHICK website gebeurt elektronisch. Zodoende bent u ermee akkoord dat BEAUTYCHICK elektronisch met jou communiceert. Het is BEAUTYCHICK toegestaan jou e-mailberichten en andere mededelingen te sturen met betrekking tot jouw bestelling via het Internet. Voor zover toegestaan door de wet, bent je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft met betrekking tot de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.
Privacy
BEAUTYCHICK is gerechtigd berichten via andere weg te sturen, bv. per post en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de Overeenkomst gespecificeerd is. Voor zover toegestaan door de wet, ben je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten. Alle bekendgemaakte gegevens worden door BEAUTYCHICK geregistreerd. Op het beheer van deze gegevens is de wet op de privacy van toepassing. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden beschikbaar gesteld, met of zonder uw toestemming.